MindfulKids

Individuele Mindfulness voor kinderen

De individuele mindfulness training voor kinderen is gebaseerd op de MindfulKids training. De training bestaat uit 8 lessen van een uur. Tussen de lessen door is het belangrijk om thuis te oefenen. Tijdens de training worden er praktische oefeningen gedaan die aansluiten bij kinderen. De oefeningen zijn gericht op bewustwording en opmerkzaamheid en het waarnemen met de aandacht op een vriendelijke, milde manier.  

Er wordt gewerkt met bewustwording van:

  • Adem
  • Lichaam
  • Opmerken van gedachten
  • Opmerken van emoties
  • Aandachtig luisteren
  • Aandachtig bewegen
  • Stil zijn 

Tijdens de training is er aandacht voor het bespreken van de oefeningen en het delen van ervaringen. Het kind krijgt een werkboek waarin de kern van de training staat en waarmee thuis geoefend kan worden. Bij het werkboek hoort een CD of MP3-bestanden met oefeningen. 

Met MindfulKids ontdekken kinderen dat ze hun aandacht bewust in het hier en nu kunnen gebruiken. Zo helpt Mindfulness hen om te leren om gaan met spanning en stress. Ook leren ze omgaan met moeilijke gedachten of emoties als pijn, verdriet, angst of verlies. Kinderen ontdekken hun eigen kracht wat een positieve invloed heeft op het zelfvertrouwen en hun gevoel van welbevinden. 

 

Mindfulness voor kinderen in de klas

MindfulKids is een kortdurende, intensieve mindfulnesstraining in de schoolklas. Als mindfulnesstrainer leer ik de kinderen stilte oefeningen en draag ik de basisvaardigheden van mindfulness over aan de leerkracht. MindfulKids leert kinderen bewuster om te gaan met hun aandacht en met stressvolle gebeurtenissen. De kinderen leren zich beter te concentreren en beter met spanning en problemen om te gaan, op school en thuis. Dit komt de sfeer in de klas vaak ten goede. 

MindfulKids is geschikt voor alle scholen in het basisonderwijs. Het programma is met name ontwikkeld voor de bovenbouw van het lager onderwijs. De kern van het project bestaat uit twaalf lessen van dertig minuten in de schoolklas. Met twee lessen per week duurt het project zes weken. Naast dit uitvoeringsdeel wordt ook gezorgd voor een goede inbedding en draagvlak bij leerkrachten, school en ouders.  Kinderen worden gestimuleerd om thuis te oefenen, maar dit is niet verplicht. Er is dus geen extra huiswerkbelasting.   

Het bespreken van de oefeningen is geïntegreerd in het programma. Na de les krijgt de leerkracht instructies om de kernpunten in de overige lesdagen te kunnen herhalen. De kinderen ontvangen een werkboek waarin de kern van iedere les is weergegeven en enkele suggesties voor aandachtsoefeningen die ze thuis kunnen doen. Na afloop van de zes weken worden aan de leerkracht suggesties meegegeven voor integratie van mindfulness momenten in het leven van alledag. 

Van de leerkracht wordt verwacht dat hij/zij in de klas aanwezig is tijdens de training en zelf tussendoor ook kleine oefeningen doet met de klas. Speciale kennis of vaardigheden wat betreft mindfulness is bij de leerkracht niet vereist. Een positieve motivatie van de leerkracht t.a.v. het programma is belangrijk voor de ondersteuning van de kinderen. Het zorgt dat het programma gedragen wordt. De leerkracht krijgt een werkboek met uitleg en toelichting over het programma en waarin de oefeningen beschreven staan. 

In de MindfulKids training ontdekken kinderen dat zij hun aandacht bewust in het hier en nu kunnen gebruiken. Zo helpt mindfulness hen om te gaan met spanning en stress, waardoor de sfeer in de klas verbetert. Ook zullen zij zich minder laten afleiden door allerlei storende gedachten of emoties als pijn, verdriet, angst of verlies. Kinderen ontdekken hun eigen kracht wat een positieve invloed heeft op het zelfvertrouwen en hun gevoel van welbevinden.